Adnoddau ar gyfer Ysgolion

English

 

 

 

Unigrwydd: Pecyn Ysgol Canfod ein cysylltiadau er mwyn teimlo’n llai unigMae’r pecyn hwn yn archwilio beth yw unigrwydd, sut mae’n medru effeithio ar ein hiechyd meddwl, a'r gwahanol ffyrdd y gallwn gysylltu â’n hunain, eraill, a’r byd o’n cwmpas, er mwyn teimlo’n llai unig. 

Pecyn Ysgol Delwedd Corff: Sut ydym yn meddwl ac yn teimlo ynghylch ein cyrff - Mae'r pecyn hwn yn archwilio beth yw delwedd corff a pham mae'n bwysig i lesiant, pa ffactorau sy'n gallu effeithio ar ddelwedd corff a'r ffyrdd gwahanol y gallwn ddatblygu delwedd corff dda. 
Pecyn Ysgol Cwsg: Magu hyder gyda chwsg - Mae'r pecyn hwn yn archwilio beth yw cwsg a pha mor bwysig ydyw ar gyfer ein hiechyd meddwl a'n llesiant, beth yw cwsg da a'r ffactorau sy'n ei effeithio a'r ffyrdd gwahanol y gallwn hyrwyddo cwsg da ar ein cyfer ni ein hunain.
Pecyn Ysgol Caredigrwydd: Pam mae Caredigrwydd yn Bwysig - Mae'r pecyn hwn yn archwilio beth yw caredigrwydd a'r emosiynau sy'n gysylltiedig ag ef, sut all caredigrwydd fod o fudd i'n hiechyd meddwl a'n llesiant ein hunain ac iechyd meddwl a llesiant eraill a'r gwahanol ffyrdd y gallwn ddangos caredigrwydd tuag atom ni ein hunain ac eraill. 
Canllaw Ailystyried Gorffwys ar gyfer staff ysgol - Bydd y canllaw hwn, sydd wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â Reflect and Refocus, yn darparu gwybodaeth ac awgrymiadau i ddatblygu perthynas iach â gorffwys. 

Darllenwch fwy am ein Prosiect Addysg Cymheiriaid (PEP)