Jobs

Finance Assistant

Location: London

Salary: £25,000 rising to £28,000

Deadline: Thursday 1 October 2020

The Mental Health Foundation is recruiting for a Finance Assistant to support our Finance and Systems Team. Starting salary £25,000 rising to £28,000 (+LW £1,642.50, increasing to £3,285 from 1 st November 2020). The Mental Health Foundation is the UK’s leading charity for everyone’s mental health. We are home to Mental Health Awareness Week and, with prevention at the heart of what we do, we aim to find and address the sources of mental health problems so that people and communities can thrive. Our focus is on three key areas: 1. Impact We systematically consider how to scale ideas informed...

Swyddog Ymchwil a Gwerthuso (Cymru)

Location: Swyddfa Caerdydd gyda theithio ledled y DU

Salary: Cyflog cychwynnol o £30,000 yn codi i £33,857 y flwyddyn

Deadline: Sunday 20 September 2020

Ydych chi eisiau gweithio i sefydliad sy'n credu bod atal yn hanfodol ar gyfer ymdrin yn effeithiol â'r argyfwng iechyd meddwl? Os felly, mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn recriwtio ar gyfer: Swyddog Ymchwil a Gwerthuso i gefnogi ein Tîm Ymchwil Cymru. Cyflog: cyflog yn cychwyn ar £30,000 gan godi i £33,857 pro-rata Y Sefydliad Iechyd Meddwl yw cartref Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Ein gweledigaeth yw iechyd meddwl da i bawb, ac mae atal wrth galon ein gwaith. Rydym yn defnyddio gwybodaeth, wedi ei chefnogi gan ymchwil ac astudio ymarferol llym, i lywio a gweithio gyda gwneuthurwyr...

Research and Evaluation Officer (Wales)

Location: Cardiff office

Salary: Starting salary £30,000 rising to £33,857pro rata per annum

Deadline: Sunday 20 September 2020

Do you want to work for an organisation that believes that prevention is fundamental to effectively addressing the mental health crisis? If so, the Mental Health Foundation is recruiting for: a Research and Evaluation Officer to support to our Wales Research Team. Salary: starting salary £30,000 rising to £33,857 pro-rata. The Mental Health Foundation is the home of Mental Health Awareness Week. Our vision is good mental health for all, and prevention is at the heart of what we do. We use our knowledge, informed by rigorous research and practical study, to inform and work with policymakers,...