Jobs

Group Facilitator - Standing Together Cymru

Location: Cardiff based office with travel across South East Wales

Salary: £27,000 - £29,000 pa pro rata

Deadline: Monday 22 October 2018

We are looking for someone with experience of working with older people who may be lonely, have mental health problems, or memory issues such as dementia, in an empowering, co-producing and supportive way.

Community Engagement Officer - Standing Together Cymru

Location: Cardiff based with travel across South East Wales

Salary: £27,000 - £29,000 pa pro rata

Deadline: Monday 22 October 2018

The Mental Health Foundation has secured funding from the Big Lottery Fund for an exciting new project, working with Housing partners to train volunteers and to run self-help/peer support groups for older people experiencing mental health problems, memory issues such as dementia or loneliness living in extra care and sheltered housing in the south east of Wales.

Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned

Location: Swyddfa yng Nghaerdydd gyda theithio ar draws De Ddwyrain Cymru

Salary: £27,000- £29,000 y flwyddyn pro rata

Deadline: Monday 22 October 2018

Mae atal wrth wraidd yr hyn a wnawn, gan mai’r ffordd orau i ddelio ag argyfwng yw ei atal rhag digwydd yn y lle cyntaf. Rydym yn llywio ac yn dylanwadu ar ddatblygiad polisi iechyd meddwl seiliedig ar dystiolaeth ar lefel llywodraeth leol a chenedlaethol. Rydym yn helpu pobl i gyrchu gwybodaeth am y camau y gallant eu cymryd i leihau eu risgiau o ran iechyd meddwl a chynyddu eu gwytnwch. Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi cael cyllid gan y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer prosiect newydd cyffrous, yn gweithio gyda phartneriaid Tai i hyfforddi gwirfoddolwyr a rhedeg grwpiau cymorth hunangymorth /...

Hwylusydd Grŵp - Standing Together Cymru

Location: Swyddfa Caerdydd gyda theithio ar draws De Ddwyrain Cymru

Salary: £27,000 - £29,000 y flwyddyn pro rata

Deadline: Monday 22 October 2018

Mae atal wrth wraidd yr hyn a wnawn, gan mai’r ffordd orau i ddelio ag argyfwng yw ei atal rhag digwydd yn y lle cyntaf. Rydym yn llywio ac yn dylanwadu ar ddatblygiad polisi iechyd meddwl seiliedig ar dystiolaeth ar lefel llywodraeth leol a chenedlaethol. Rydym yn helpu pobl i gyrchu gwybodaeth am y camau y gallant eu cymryd i leihau eu risgiau o ran iechyd meddwl a chynyddu eu gwytnwch. Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o weithio gyda phobl hŷn sydd efallai’n unig, gyda phroblemau iechyd meddwl, neu broblemau gyda’r cof megis dementia, mewn ffordd sy’n grymuso, cyd-gynhyrchu a...