Cysylltiadau yn y 21ain ganrif: sylfaen angof iechyd meddwl a lles

Cysylltiadau (perthynas) yw un o’r agweddau pwysicaf yn ein bywydau, ond eto gallwn yn aml anghofio pa mor bwysig yw ein cysylltiadau gyda phobl eraill i’n hiechyd corfforol a meddyliol a’n lles.

Mae pobl sydd â mwy o gyswllt cymdeithasol â theulu, ffrindiau, neu eu cymuned yn hapusach, yn gorfforol iachach ac yn byw yn hirach ac mae ganddynt lai o broblemau iechyd meddwl na phobl sydd â llai o gyswllt.

Nid faint o ffrindiau sydd gennych, na pa un a ydych mewn perthynas ymroddedig neu beidio sy’n bwysig, ond yn hytrach ansawdd eich cysylltiadau agos. Mae byw mewn gwrthdaro neu o fewn perthynas niweidiol yn gwneud mwy o ddrwg na bod ar eich pen eich hun.