Iechyd meddwl
da i bawb

Heddiw dw i eisiau

You and your community should be able to live life to the full. That’s why we're continuing to find ways to prevent mental health problems.

This week's highlights

A photo of Osama, the writer of this blog, stood outside in nature with lakes in the background
Story
Islamophobia and my mental health: Osama's story
Islamophobia and my mental health: Osama's story
White piggy bank for collecting money on a blue background
Resource
Cost-of-living and mental health
Cost-of-living and mental health
Photo of a man looking at the camera at nighttime
Article
Seasonal Affective Disorder (SAD)
Seasonal Affective Disorder (SAD)
Two men playing video games
Positive mental health image library
Positive mental health image library

Rhaglenni

Dewch i wybod mwy am y prosiectau sy’n newid bywydau yng Nghymru.

Graphic showing people connected in circles
Darganfod mwy

Ymchwil

Dysgwch fwy am yr ymchwil rydym yn ei wneud yng Nghymru.

Graphic of magnifying glass with people and graph
Darganfod mwy

Polisi a Dylanwad

Darganfyddwch fwy am sut rydym yn dylanwadu ar bolisïau iechyd meddwl presennol Cymru.

Graphic showing a woman standing a lectern speaking
Darganfod mwy

The Foundation in Wales

Corporate partnerships charity of the year

Cydweithio

Ein prosiectau a’n gwaith polisi gyda phartneriaid ar y cyd, gan anelu at fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a defnyddio methodoleg gredadwy a chreadigol i’n gwerthuso a’n hymchwil.

Man putting his hand up to ask a question in a room

Partneriaid Dysgu

Rydym yn gweithio ochr yn ochr ag amrywiaeth o wahanol sefydliadau, ac yn ‘ffrind beirniadol’. Rydym yn gwrando ar sefydliadau i gefnogi eu dysgu am les ac yn tynnu sylw at yr effaith a gânt ar staff neu gymuned.

Two men sitting talking at a table. One has his back to us, the other is gesturing with his arms.

Arloesedd

Rydym yn gweithio mewn ffyrdd arloesol i geisio atal problemau iechyd meddwl trwy ‘Gwneud’ (prosiectau) a ‘Dylanwadu’ (polisi).

Highlighted stories

Young people playing badminton

Rhaglen Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd (CCFCF)

Mae rhaglen CCFCF yn gweithio gyda phobl ifanc i gynnig cyfleoedd mewn chwaraeon, addysg a dysgu seiliedig ar waith, gan gynorthwyo pobl ifanc gyda gweithgareddau cadarnhaol o ddiddordeb iddyn nhw, tra'n ceisio dylanwadu arnynt i newid i ymddygiad er gwell.

Father and baby girl in swimming pool

Rhiant o Brosiect Rhieni Sengl Cymru

Newidiodd y cwrs Llesiant Rhieni Sengl gymaint o bethau i mi mewn sawl ffordd. Nid oedd gennyf unrhyw ddisgwyliadau i ddechrau; roeddwn wedi gobeithio cwrdd â rheini sengl eraill er mwyn rhannu profiadau a chefnogi'r naill a'r llall. Ond oherwydd yr hyn roedd yn ei gynnig, rhoddodd y cwrs gymaint yn fwy na'r disgwyl i mi.

Mental health information and advice

Our mental health information and advice is based on evidence and the lived experiences of real people. Find out how to look after your mental health and help prevent mental ill health from developing.
Explore mental health
Old man in a chair

Support our work

Older woman smiling in a purple coat

Ways to donate

Your donation, no matter how big or small, can help us achieve good mental health for all.

Photo of the runners from above during the Cardiff Half Marathon

Events and fundraising

From running a marathon to showing your support with a green ribbon, holding a bake sale to sharing your personal experience of mental health, there’s something for everyone

Our Personal Experience Network

Our Personal Experience Network

OPEN is a diverse online community of people we ask to help us in what we do, from quick feedback on social media posts to joining a research project.

Green ribbon pin badge hands

Show your support by wearing a green ribbon

The green ribbon is the international symbol of mental health awareness. Wear a green ribbon to show colleagues, loved ones or simply those you walk past in the street that you care about mental health.