Cysylltu’n Greadigol

Mae’r prosiect hwn yn bartneriaeth ar y cyd â Llesiant Rhieni Sengl gyda’r nod o wella’r cwlwm a’r berthynas rhwng rhiant a phlentyn/phlant. Mae'n cael ei gynnal ledled Cymru a'i ariannu gan raglen Ymateb i Covid y Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae’n defnyddio dull Partner Dysgu. 

Gwyddom, trwy gryfhau cwlwm iach rhwng rhiant a phlentyn, nid yn unig y gall hyn ddod â llawer o lawenydd i bawb ond gall hefyd adeiladu gwytnwch ar gyfer y dyfodol. Gan ddefnyddio crefftau, celf a chyfryngau eraill, mae’r grwpiau hyn yn cael eu cynnal gyda sylfaen dystiolaeth gref ac maent wedi profi’n hynod lwyddiannus hyd yma. 

Os hoffech ragor o fanylion am y prosiect hwn, cysylltwch â Nicole - [email protected]

Learn more about our Covid Response Programme

The COVID-19 pandemic has had a negative impact on the mental health of people all over the country but people who already experience inequality have been far more adversely affected. We have invested in our Covid Response Programme to deliver targeted support for lone parents, refugees, people from Black and minority ethnic communities, and people living with long term health conditions.

Find out more

Was this content useful?