Iechyd meddwl
da i bawb

Heddiw dw i eisiau

With prevention at the heart of what we do, we aim to find and address the sources of mental health problems so that people and communities can thrive. 

Mental health information and advice

Our mental health information and advice is based on evidence and the lived experiences of real people. Find out how to look after your mental health and help prevent mental ill health from developing.
Explore mental health
Two men sitting talking at a table. One has his back to us, the other is gesturing with his arms.

Rhaglenni

Dewch i wybod mwy am y prosiectau sy’n newid bywydau yng Nghymru.

Graphic showing people connected in circles
Darganfod mwy

Ymchwil

Dysgwch fwy am yr ymchwil rydym yn ei wneud yng Nghymru.

Graphic of magnifying glass with people and graph
Darganfod mwy

Polisi a Dylanwad

Darganfyddwch fwy am sut rydym yn dylanwadu ar bolisïau iechyd meddwl presennol Cymru.

Graphic showing a woman standing a lectern speaking
Darganfod mwy

Highlighted stories

People sitting and talking, whilst the Cardiff City programme is being run

Rhaglen Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd (CCFCF)

Mae rhaglen Sefydliad Clwb Pêl-droed Caerdydd (CCFCF) yn gweithio gyda phobl ifanc i gynnig cyfleoedd mewn chwaraeon, addysg a dysgu seiliedig ar waith - gan weithio gyda phobl ifanc rhwng 8 a 18 oed ar sail un i un, gan gynorthwyo pobl ifanc gyda gweithgareddau cadarnhaol o ddiddordeb iddyn nhw, tra'n ceisio dylanwadu arnynt i newid i ymddygiad er gwell.

Parenting graphic

Rhiant o Brosiect Rhieni Sengl Cymru

Newidiodd y cwrs Llesiant Rhieni Sengl gymaint o bethau i mi mewn sawl ffordd. Nid oedd gennyf unrhyw ddisgwyliadau i ddechrau; roeddwn wedi gobeithio cwrdd â rheini sengl eraill er mwyn rhannu profiadau a chefnogi'r naill a'r llall. Ond oherwydd yr hyn roedd yn ei gynnig, rhoddodd y cwrs gymaint yn fwy na'r disgwyl i mi.

Support our work

Father, baby and mother

Make a donation

Your donation, no matter how big or small, can help us achieve good mental health for all.

Emz running for MHF

Events and fundraising

From running a marathon to showing your support with a green ribbon, holding a bake sale to sharing your personal experience of mental health, there’s something for everyone

The Foundation in Wales

People working around a table and whiteboard

Cydweithio

Ein prosiectau a’n gwaith polisi gyda phartneriaid ar y cyd, gan anelu at fynd i’r afael ag anghydraddoldebau a defnyddio methodoleg gredadwy a chreadigol i’n gwerthuso a’n hymchwil.

Women in a meeting room smiling

Partneriaid Dysgu

Rydym yn gweithio ochr yn ochr ag amrywiaeth o wahanol sefydliadau, ac yn ‘ffrind beirniadol’. Rydym yn gwrando ar sefydliadau i gefnogi eu dysgu am les ac yn tynnu sylw at yr effaith a gânt ar staff neu gymuned.

Couple laughing in a park

Arloesedd

Rydym yn gweithio mewn ffyrdd arloesol i geisio atal problemau iechyd meddwl trwy ‘Gwneud’ (prosiectau) a ‘Dylanwadu’ (polisi).

Current highlights

Our best mental health tips - based on research - text on a green background
Guide
Our best mental health tips - backed by research
Our best mental health tips - backed by research
Illustration of COVID virus over the UK
Research
Coronavirus: Mental Health in the Pandemic Study
Coronavirus: Mental Health in the Pandemic Study
South coast challenge photo
Event
Ultra Challenge Series
Ultra Challenge Series
Graphic symbolises the COVID-19 virus
Programme
Covid Response Programme
Covid Response Programme