Gweithdai Llesiant Rhieni Sengl

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi bod yn gweithio gyda rhieni sengl ers 2014 ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n partner presennol Llesiant Rhieni Sengl.

Mae Llesiant Rhieni Sengl wedi sefydlu ‘gweithdai llesiant’ lle mae’r rhieni’n rhannu awgrymiadau a phrofiadau gyda’i gilydd, fel eu bod yn teimlo’n llai unig ac yn fwy abl i ymdopi â heriau bob dydd.

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn helpu i fesur pa mor ddefnyddiol yw'r gweithdai a sut y gellid eu gwella.

Stories from the programme

Photo of Rachel

Rachel's story: the loneliness of living as a single mum

Rachel talks about relationship breakdown and the loneliness of living as a single mum. She co-founded Single Parents Wellbeing, a social enterprise that empowers single parents, after experiencing extreme loneliness after separating from her husband.

Photo of Talia

Talia's story: my experiences of loneliness and anxiety as a young mum

Talia first experienced loneliness when she moved away from her family to study at university. She found a lot of support when she began working for Single Parents Wellbeing and this helped her to share her experiences with other people who had similar experiences.

Single Parents Wellbeing evaluation

An evaluation of five Wellbeing Workshops in South Wales created and facilitated by Single Parents Wellbeing for single parents.
Read the evaluation report
Mother, toddler and baby
Was this content useful?