با داکتر عمومی (GP) خودتان راجع به صحت روان خود صحبت کنید

اگر متوجه تغییراتی در نحوه تفکر و احساس خود شدهاید که شما را به تشویش ساخته است، با داکتر عمومی خود در مورد آنها صحبت کنید. ممکن است دلیل مشخصی برای احساسات شما وجود داشته باشد - مانند غم یا استرس کاری - یا ممکن ندانید چرا این احساس را دارید. در هر صورت کمک گرفتن مشکلی ندارد.

برای خیلی از ما دشوار است که بتوانیم احساسات و عواطف خود را با کلمات بیان کنیم. اما لازم نیست وقت ملاقات داکتر را تا زمانی که در مرحله بحرانی قرار نگیرید به تعویق بیندازید. آمادگی گرفتن میتواند ملاقات شما را کمی آسانتر کند. هر چه زودتر بروید، زودتر احساس بهتری خواهید داشت.

بیشترین بهره را از ملاقاتتان ببرید

آمادگی گرفتن میتواند به شما کمک کند از ملاقاتتان بیشترین بهره را ببرید.

 • اگر چندین مورد برای صحبت دارید، وقت ملاقات طولانیتری بخواهید. در صورت نیاز میتوانید بهجای ده دقیقه معمول، یک وقت ملاقات 20 دقیقهای بگیرید.
 • اگر یک داکتر عمومی خاص میخواهید، بپرسید: به عنوان مثال، یک داکتر عمومی مرد یا زن، یا کسی که به زبان اول شما صحبت میکند.
 • اگر میخواهید کسی همراهتان باشد، از یک دوست یا آشنا بخواهید که برای حمایت همراهتان بیایند.
 • لیستی از نگرانیهایی که می خواهید در مورد آنها صحبت کنید، تهیه کنید. به علائمتان فکر کنید، چه مدت است که چنین احساسی داشتهاید و چگونه بر زندگی شما تأثیر میگذارد. Doc Ready به شما امکان میدهد یک لیست از مواردی که میخواهید درباره آن صحبت کنید آماده نمایید.
 • هر سؤالی را که میخواهید بپرسید، یادداشت کنید. برای مثال، ممکن بخواهید بدانید که آیا دوا برای تداوی یا گفتار درمانی میتواند کمک کند، چه کاری میتوانید برای کمک به خودتان انجام دهید یا مدت زمان تداوی چقدر طول خواهد کشید.

در طول ملاقاتتان، کارهایی وجود دارد که میتوانید انجام دهید تا بهترین استفاده را از زمانتان ببرید.

 • با داکتر خود صادقانه و آزاد صحبت کنید. داکتران عمومی همیشه مسایل شخصی را میشنوند و آموزش دیدهاند تا به شیوهای مسلکی و حمایوی با آنها برخورد کنند.
 • اگر چیزهایی هست که فکر میکنید ممکن است به شما کمک کند، به داکتر عمومیتان بگویید.
 • خود را برای سؤال کردن از داکتر و تکرار مطالب، آزاد احساس کنید.
 • از او بخواهید هر چیزی را که متوجه نمیشوید بنویسد و در صورت نیاز در حین ملاقات، نوتبرداری کنید.
 • قبل از اینکه مطب را ترک کنید مطمئن شوید که مراحل بعدی را کاملاً درک کردهاید.

راهنمای رایگان ما تحت عنوان چگونه با داکتر عمومی خود در مورد صحت روان تان صحبت کنید ایدههای بیشتری در مورد نحوه استفاده حداکثری از وقت ملاقاتتان دارد.

داکتر عمومی من چه چیزی ممکن پیشنهاد دهد؟

داکتر عمومیتان احتمالاً از شما سؤالاتی راجع به این موارد میپرسد:

 • علائم جسمی و عاطفی شما
 • هر رویداد که اخیراً ممکن است بر احساس شما تأثیر بگذارد
 • مصرف مواد مخدر و مشروبات و فکر آسیب رسانی به خود
 • تاریخچه صحی شما و فامیلتان، خصوصاً هر گونه مریضی روانی.

بر اساس آنچه شما میگویید، داکتر شما ممکن است:

 • تشخیص بدهد، برای مثال اضطراب، استرس یا افسردگی
 • شما را به خدمات دیگری مانند گفتگو درمانی یا یک تیم متخصص سلامت روان ارجاع دهد (اگر در انگلستان زندگی میکنید، میتوانید خودتان خود را ارجاع دهید بدون اینکه ابتدا به داکتر عمومیتان مراجعه کنید)
 • جزئیات خدماتی را که شما میتوانید خودتان به تماس شوید، مانند یک تیم سلامت روان اجتماعی، به شما ارائه دهد
 • ارایه توصیه و روشهایی که خودتان استرس و فشار روانی خود را کاهش دهید، خواب و اشتهایتان بهتر شود.
 • برای تداوی مریضی شما دوا تجویز کند. ایشان باید تشریح نماید که دواها برای چیست و همچنین خطرات و فواید آن را توضیح دهد تا خود بتوانید تصمیم بگیرید که آن را مصرف کنید یا خیر.

داکتر عمومی شما معمولاً برای چند هفته یک وقت ملاقات دیگر بمنظور پیگیری میگذارد تا بتواند وضعیت شما را بررسی نماید. البته، اگر شرایط بهتر نشود یا نگرانی داشته باشید، میتوانید زودتر وقت ملاقات بگیرید.

نگرانیهای رایج هنگام صحبت کردن با داکتر عمومی در مورد صحت روان

آیا هر چیزی که میگویم محرمانه خواهد ماند؟

هر چیزی که به داکتر عمومی خود میگویید محرمانه میباشد، مگر اینکه ایشان فکر کند که شما در خطر آسیب جدی به خود یا شخص دیگری هستید. در این گونه مواقع، ایشان هنوز هم باید به طور عموم شما را در مورد اتفاقات بعدی آگاه سازد. ایشان ممکن از شما بخواهد که زودتر شما را باز ببیند، از شما بخواهد که خودتان به دیگران بگویید، یا با یک متخصص صحت یا مراقبین اجتماعی مسلکی دیگر بگویید تا آنان بتوانند شما را سنجش کنند که آیا نیاز به رفتن به شفاخانه دارید یا خیر. در موارد بسیار نادر، ایشان ممکن است به پولیس اطلاع دهد.

من نگرانم که ممکن توسط داکتر عمومیام قضاوت شوم.

یک سوم از ملاقاتهای داکتر عمومی شامل صحبت در مورد صحت روان است، بنابراین برای داکتر شما شنیدن به تشویشهای مربوط به سلامت روان بسیار عادی خواهد شد. ایشان شما را به خاطر داشتن مریضی روانی قضاوت نمیکند، همانطور که شما را برای جوشهای جلدی یا درد معده قضاوت نمیکند.

من نگرانم که ممکن گفتههایم مورد توجه گرفته نشده یا جدی گرفته نشوم.

اگر افسرده یا نگران هستید، برخی افکار ذیل ممکن در مورد شما صدق کند. این امری عادی است که ارزش خود را پایین بدانید و میترسید که هیچکس به شما اهمیت نمیدهد یا شما را درک نمی کند. سعی کنید اجازه ندهید که این افکار شما را از گرفتن وقت ملاقات بازدارد.

و به خاطر داشته باشید - اگر از نحوه رفتار داکتر عمومی خود رضایت ندارید، میتوانید به داکتر دیگری یا به یک کلینیک جدید بروید.

چگونه میتوانم داکتر عمومی پیدا کنم؟

برای گرفتن وقت ملاقات باید در یک مطب/کلینیک محلی ثبتنام کنید. ثبتنام و دیدن هر یک از داکتران عمومی آنها آسان و سریع است. میتوانید تلیفون کنید، ایمل بزنید یا از یک مطب/کلینیک محلی دیدن کنید که آیا میتوانید به آن بپیوندید یا خیر. برای یافتن کلینیکهای محلی:

هر زمان که بخواهید میتوانید داکتر عمومی را تبدیل نمایید. بطور مثال، ممکن بخواهید کلینیک خود را بخاطر تجربه ناخوشایندی که داشتید تبدیل کنید، یا به این دلیل که کلینیک دیگری خدمات صحت روانی تخصصی یا بهتری ارایه میکند. در انگلستان، از طریق NHS website میتوانید نظرات و نمرهدهی کسانی را که از خدمات کلینیک استفاده کردهاند، بخوانید.

اگر از نتیجه وقت ملاقات خود رضایت ندارید

اگر از نحوه ملاقات خود رضایت ندارید یا در مورد مشورهای که گرفتهاید مطمئن نیستید، میتوانید نظر دوم را از داکتر عمومی یا یک متخصص دیگر بخواهید. شما میتوانید یک وقت ملاقات با داکتر دیگری در کلینیک بگیرید، در صورتی که خواسته شما برای داشتن نظر داکتر دوم رد شود، شما میتوانید بلکل کلینیک خود را تبدیل کنید.

اگر با روشی که داکتر عمومی شما میخواهد مشکل صحت روان شما را تداوی کند موافق نمیباشید، یا از خدمات ارائهشده توسط کلینیک خود رضایت ندارید، ممکن بخواهید شکایت نمایید. شما میتوانید با داکترتان یا با مدیریت کلینیک صحبت کنید یا بطور کتبی شکایت کنید. از ریسپشن برای روند شکایات کلینیک بپرسید یا آن را در ویبسایت آنها بیابید.

اگر با این کار مشکل حل نشد، میتوانید به NHS انگلستان ( e%6egland.c%6fnt%61%[email protected] %74" rel="nofollow"> [email protected] یا 0300 311 2233) شکایت کنید. در بخشهای دیگر بریتانیا روند متفاوتی وجود دارد.

اگر فکر میکنید داکتر عمومیتان باید مورد تحقیق قرار گیرد، به شورای عمومی داکتران (GMC) شکایت کنید. همه داکتران باید در GMC ثبت باشند.

*آخرین بهروزرسانی: 16 فبروری 2022

Read this page in English

Was this content useful?