گفتگو با فرزندانتان در مورد پاندمی ویروس کرونا

اخبار مربوط به ویروس کرونا همه جا را پُر کرده است، در نتیجه نمی توانیم از اینکه فرزندانمان اطلاعات ناراحت کننده را بشنوند، آنها را حفظ کنیم، ولی میتوانیم با داشتن صحبت های صادقانه و صریح، اثر منفی که روی فرزندان هست را کاهش دهیم.

1. تصدیق کنید که مانعی ندارد ابراز نگرانی کنیم

احتمالأ فرزندان میتوانند بلاتکلیفی  که شما احساس میکنید را درک کنند، و یا داستانهایی را بشنوند که مناسب سن شان ابراز نمی شود.   

نگرانیها و سؤالات را با آنها در میان بگذارید، به آنها بگوئید این وقایع برای شما نیز نگران کننده است، به آنها اطلاع بدهید که آن چیزهایی که میترسند رخ بدهد، باحتمال زیاد زخ نخواهد داد.  در خاتمۀ صحبت میبایست درک کنند، با اینکه وقایع بد اتفاق میافتد، افراد زیادی، از جمله متخصصین مشهور دنیا سخت میکوشند تا تأثیر این پاندمی را کاهش دهند، به این دلیل لازم نیست تمام وقت ترس داشته باشند.  

سعی کنید وقتی راجع به نگرانیهای خود صحبت میکنید، فرزندانتان قادر به شنیدن صحبت شما نباشند.  بچه ها بیش از آنکه ما فکر میکنیم به مکالمات ما گوش میدهند و شاید صحبت ها را اشتباه متوجه بشوند و یا احساسات خود را از شما پنهان کنند. 

2. سعی کنید هنگام تماشا و گوش دادن به اخبار، تعادل را حفظ کنید

مقدار کم اخبار دنیای واقعی از منابع موثق مفید خواهد بود.  تماشای بیش از حد مضر خواهد بود، در نتیجه سعی کنید تعادل را حفظ کنید.  بزور اخبار را به بچه ها خوراندن و یا سعی زیاد نمودن تا آنها را از اخبار دور نگه دارید، هیچکدام مفید نمی باشد. 

سعی کنید به محضی که وارد اتاق میشوند، تلویزیون را خاموش نکنید و یا صفحۀ کامپیوتر را تغییر ندهید.  این ممکن است علاقۀ شان را برانگیزد و بیشتر مایل باشند بدانند چه اتفاقی دارد میافتد – و این زمانی است که تخیلات آنها شعله ور میگردد. 

3. حقایق را برایشان بیان کنید و به آنها اطمینان ایمنی بدهید

همه بچه ها، حتی نوجوانان میخواهند بدانند که پدر و مادرشان میتوانند آنها را محفوظ نگاه دارند.  بهترین راهی که میتوان راجع به ایمنی صحبت کرد، اینست که با صراحت و اطمینان و شفافیت و راستگوئی حقایق را بیان کنید.  به آنها بگوئید برای اینکه مراقب خودشان و دیگران باشند میبایست چکار کنند، مثلأ، راجع به اهمیت شستشوی دستها  برایشان توضیح دهید.  

از آنها بپرسید، آیا راجع به پاندمی با دوستانشان گفتگویی دارند – بخصوص اگر دسترسی به اَپ های پیامک رسانی دسترسی دارند و با دوستان مدرسه به این نحو تماس میگیرند.  به آنها اطمینان قلب بدهید که اگر سؤالی داشتند میتوانند از شما بپرسند.   

4. راجع به آسیب پذیری و مسئولیت با آنها صحبت کنید

رایشان توضیح دهید که آسیب پذیری به معنای ضعف نیست؛ بلکه پاسخ طبیعی است به زمانیکه انسان دچار بلاتکلیفی و خطر است.  در مورد اینکه زندگی طی پاندمی چگونه است، صحبت کنید و توضیح دهید چگونه بسیاری از این واکنش ها و پاسخ ها بمنظور حفظ افرادی که آسیب پذیر هستند، تنظیم شده اند. 

از این فرصت استفاده کنید تا به بچه ها یاد بدهید چگونه شهروندانی مسئول باشند.  وقتی دستورات را رعایت میکنیم یعنی این بزرگتر از افراد است و ما میبایست برای حفاظت یکدیگر تلاش کنیم.   

به آنها یادآور گردید که رفتار قلدری و ناخوشایند با شخص دیگر همیشه اشتباه است، و هر یک از ما میبایست نقش خود را با ترویج مهر و محبت و حمایت از یکدیگر ایفا نمائیم. 

منابع مفیدی برای کمک به شما موجود است، که شامل راهنمائی برای کودکان، کمیسر کودکان و ویروس کرونا در اینجا میباشد.  یا کمیتۀ ثابت بین آژانسی کتاب داستانی تهیه نموده اند که توسط بچه ها و برای بچه ها در سراسر دنیا که دچار ویروس کرونا (کووید 19) شده، اینجا تهیه شده است.  در اسکاتلند ایلید Eilidh، مشاور جوان کمیسار بچه های اسکاتلند نکات مهم و مفید خود را نوشته است (top tips) که چطور میتوانید در طول پاندمی خود را سرگرم کنید. 

This translation was funded by Foundation Scotland and the National Emergencies Trust and distributed by the Scottish Refugee Council