Ailystyried Gorffwys Canllaw

Rethinking Rest

Mae’r adnodd hwn wedi’i ddylunio i’w ddefnyddio gan staff o fewn addysg yn cefnogi plant a phobl ifanc, fodd bynnag, mae’r cynnwys yn berthnasol i unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am y gwahanol ffyrdd o orffwys.  

 

Yn aml, gall deimlo nad oes digon o amser mewn diwrnod i gwblhau'r tasgau cynyddol yr ydym yn eu hwynebu, a gan amlaf mae rhywbeth neu rywun arall yn denu ein sylw ac amser. Gallwn deimlo mai prin yw'r amser i orffwys, neu nad oes amser o gwbl i orffwys.  

Eto, waeth beth yw eich amserlen waith neu sefyllfa bersonol, mae creu cyfleoedd i orffwys yn bwysig, nid yn unig i'n hiechyd corfforol, ond ein hiechyd meddwl a'n llesiant hefyd. 

Yma yn y Sefydliad Iechyd Meddwl, rydym wedi dod ynghyd â Reflect and Refocus i’ch cefnogi chi fel staff i ailystyried yr hyn mae gorffwys yn ei olygu i chi, a sut allwch chi ddod o hyd i ffyrdd o orffwys, yn dibynnu ar yr hyn mae eich corff ei angen.  

Bydd y Canllaw Ailystyried Gorffwys yn eich tywys trwy’r gwahanol fathau o orffwys, gan gynnwys: 

  • Gorffwys eich Corff
  • Gorffwys eich Meddwl
  • Gorffwys eich Calon
  • Gorffwys eich Enaid
  • Gorffwys eich Cysylltedd
  • Gorffwys eich Synhwyrau. 

Ar gyfer pob math o orffwys, rydym yn rhoi awgrymiadau a gweithgareddau i roi cynnig arnynt, yn ogystal â chysylltu ag adnoddau pellach a allai fod o gymorth i chi.  

 

Ailfeddwl Canllaw Gorffwys