Y Sefydliad Iechyd Meddwl Yn Cyhoeddi Mai Nature A’r Amgylchedd Fydd Thema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl – 10 Mai hyd 16 Mai 2021

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi cyhoeddi dyddiadau a thema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl y flwyddyn nesaf.
 
Bydd yr Wythnos yn cael ei chynnal o ddydd Llun 10 Mai hyd ddydd Sul 16 Mai 2021.  Y thema ar gyfer yr wythnos fydd “Natur a’r Amgylchedd”. 
 
Dewiswyd y thema yn rhannol oherwydd y dystiolaeth, o ymchwil parhaus y Sefydliad i bandemig y Coronafeirws, bod mynediad at natur wedi bod yn un o’r prif ffyrdd y mae pobl wedi cefnogi eu hiechyd meddwl yn ystod y cyfnodau clo.  
 
Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi pennu thema, trefnu a chynnal yr Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl dros yr 21 mlynedd diwethaf ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae’r digwyddiad wedi tyfu i fod yn un o’r wythnosau ymwybyddiaeth mwyaf yn y DU ac yn fyd-eang. 
 
Mae’r Wythnos yn gyfle i bobl siarad am bob agwedd o iechyd meddwl, gan ganolbwyntio ar ddarparu cymorth a chyngor.  
 
Dywedodd Mark Rowland, Prif Weithredwr y Sefydliad Iechyd Meddwl: 
“Ein rôl bob blwyddyn ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yw dechrau sgwrs genedlaethol am y materion sy’n effeithio ar ein hiechyd meddwl a’r newidiadau sydd eu hangen i’w warchod a’i gefnogi. 
 
“Wrth i ddiddordeb mewn iechyd meddwl gynyddu, mae angen i ni ddeall y cyswllt rhwng materion cymdeithasol mawr ein hoes. Mae’r dystiolaeth yn eglur bod mynediad at natur yn hanfodol i’n hiechyd meddwl ac fe wnaeth miliynau o bobl ail-ddarganfod hynny yn ystod y cyfnodau clo eleni. Fodd bynnag, nid oedd hyn yr un fath i bob un ohonom. Rydym eisiau archwilio pam fod natur mor hanfodol ar gyfer ein hiechyd meddwl a’r rhwystrau, sy’n bodoli ar hyn o bryd, rhag mwynhau’r buddion hynny. 
 
“Bydd Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2021 yn gyfle i agor ein llygaid i rym natur ac i sicrhau bod pawb yn gallu rhannu’r byd naturiol a phrofi’r buddion o ran iechyd meddwl.” 
 
Nodyn i olygyddion:  Mae mwy o wybodaeth ar gael trwy gysylltu â [email protected].  Bydd gwybodaeth bellach am weithgareddau a digwyddiadau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn cael eu rhyddhau yn y cyfnod cyn Mai 2021.