Cyngor gan y pedair gwlad ar y pandemig coronafeirws

Yma rydym yn eich tywys trwy'r canllawiau iechyd cyhoeddus diweddaraf ar yr hyn y dylech fod yn ei wneud yn ystod yr achosion o coronafeirws ac yn ei rannu yn ôl manylion penodol pob gwlad.

Adolygwyd y dudalen ddiwethaf ar: 16 Gorffennaf 2021

Mae’n bwysig nodi bod llywodraethau Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cymryd gwahanol gamau ar gyfer eu dinasyddion, yn rhannol oherwydd eu bod yn credu y bydd lefel yr haint, ac felly’r risg, yn wahanol.

Mae’r awdurdod priodol ar gyfer pob gwlad wedi nodi camau allweddol, rydym wedi defnyddio geiriad arweiniad pob gwlad isod: 

Lloegr

Tra bod achosion yn uchel ac yn cynyddu, mae angen i bawb barhau i weithredu'n ofalus a pharhau'n wyliadwrus. Dyma pam rydym yn cadw amddiffyniadau allweddol yn weithredol ar gam 4 o 19 Gorffennaf 2021.

Darganfyddwch beth allwch ac na allwch chi ei wneud

Yr Alban

Cadwch at y rheolau yn eich ardal chi - mae'r Alban yn dilyn system lefelau COVID-19 (0-4). Mae gan bob Lefel set wahanol o reolau ar yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud.

Darganfyddwch y lefel a’r rheolau ar gyfer ardal trwy ddefnyddio'r gwiriwr cod post.

Gwybodaeth lawn yma.

Cymru

O ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf bydd Cymru’n cwblhau’r symudiad i lefel rhybudd 1.

Gwybodaeth lawn yma.

Gogledd Iwerddon

Gellir dod o hyd i’r cyngor ar gyfer Gogledd Iwerddon yma.

Ers 28 Mawrth 2020 mae amrywiol reoliadau amddiffyn iechyd wedi bod ar waith i helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws a dod â'r epidemig i ben cyn gynted â phosibl. Mae'r dudalen hon yn egluro beth mae'r rheoliadau a'r cyfyngiadau cyfredol yn ei olygu i chi. Bydd yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud yn gymdeithasol yn dibynnu ar bwy ydych chi a ble rydych yn byw.
 
Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth fanwl ddiweddaraf ar gyfer pob gwlad isod:
Cymru
Lloegr
 
Visit our coronavirus and mental health hub for tips on staying well during these uncertain times: coronavirus hub

The Mental Health Foundation is committed to bringing readers reliable and relevant information. All of our pages are written and regularly reviewed by our mental health experts, in line with official advice on the coronavirus outbreak.

We need your support to keep providing vital information during this time.

Please consider making a donation today